SMEG (Up to 50%)

 • Smeg 2-Slice Toaster - Chrome - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Chrome...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $288

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster - Matte Black - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Matte Black...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $278

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster - Matte White - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Matte White...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $278

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster - Red - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Red...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster - Black - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Black...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster - Pink - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Pink...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster - Cream - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Cream...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster -Pastel Blue - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster -Pastel Blue...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 2-Slice Toaster - Pastel Green - Image 1

  Smeg 2-Slice Toaster - Pastel Green...

  W19.5 D32.5 H19.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 1.7L Kettle - Chrome - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Chrome...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $288

  Get it in 1 week
 • Smeg 1.7L Kettle - Matte Black - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Matte Black...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $278

  Get it in 1 week
 • Smeg 1.7L Kettle - Matte White - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Matte White...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $278

  Get it in 1 week
 • Smeg 1.7L Kettle - Black - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Black...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 1.7L Kettle - Pink - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Pink...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 1.7L Kettle - Cream - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Cream...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $258

  Sold Out
 • Smeg 1.7L Kettle - Pastel Blue - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Pastel Blue...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg 1.7L Kettle - Pastel Green - Image 1

  Smeg 1.7L Kettle - Pastel Green...

  W17.1 D22.6 H24.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg Citrus Juicer - Black - Image 1

  Smeg Citrus Juicer - Black...

  W18.9 D16.5 H28.1 cm

  $238

  Get it in 1 week
 • Smeg Citrus Juicer - Cream - Image 1

  Smeg Citrus Juicer - Cream...

  W18.9 D16.5 H28.1 cm

  $238

  Get it in 1 week
 • Smeg Citrus Juicer - Pastel Blue - Image 1

  Smeg Citrus Juicer - Pastel Blue...

  W18.9 D16.5 H28.1 cm

  $238

  Get it in 1 week
 • SMEG Hand Mixer - Cream - Image 1

  SMEG Hand Mixer - Cream...

  W22 D22.1 H37.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • SMEG Hand Mixer - Pastel Blue - Image 1

  SMEG Hand Mixer - Pastel Blue...

  W22 D22.1 H37.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • SMEG Hand Mixer - Pastel Green - Image 1

  SMEG Hand Mixer - Pastel Green...

  W22 D22.1 H37.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • SMEG Hand Mixer - Red - Image 1

  SMEG Hand Mixer - Red...

  W22 D22.1 H37.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • SMEG Hand Mixer - White - Image 1

  SMEG Hand Mixer - White...

  W22 D22.1 H37.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • SMEG Hand Mixer - Black - Image 1

  SMEG Hand Mixer - Black...

  W22 D22.1 H37.8 cm

  $258

  Get it in 1 week
 • Smeg Hand Blender - Black - Image 1

  Smeg Hand Blender - Black...

  W6.5 D6.5 H41.4 cm

  $288

  Get it in 1 week
 • SMEG Stand Mixer Full Colour - Black - Image 1

  SMEG Stand Mixer Full Colour - Black...

  W40.2 D22.1 H37.8 cm

  $898

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • SMEG Stand Mixer Full Colour - Cream - Image 1

  SMEG Stand Mixer Full Colour - Cream...

  W40.2 D22.1 H37.8 cm

  $898

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • SMEG Stand Mixer Full Colour - Red - Image 1

  SMEG Stand Mixer Full Colour - Red...

  W40.2 D22.1 H37.8 cm

  $898

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • SMEG Stand Mixer Full Colour - Slate Grey - Image 1

  SMEG Stand Mixer Full Colour - Slate Grey...

  W40.2 D22.1 H37.8 cm

  $898

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • SMEG Stand Mixer Full Colour with Glass Bowl - White - Image 1

  SMEG Stand Mixer Full Colour with Glass Bowl - White...

  W40.2 D22.1 H37.8 cm

  $998

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Stand Mixer - Black - Image 1

  Smeg Stand Mixer - Black...

  W22.1 D40.5 H37.8 cm

  $598

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Stand Mixer - Cream - Image 1

  Smeg Stand Mixer - Cream...

  W22.1 D40.5 H37.8 cm

  $598

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Stand Mixer - Pastel Blue - Image 1

  Smeg Stand Mixer - Pastel Blue...

  W22.1 D40.5 H37.8 cm

  $598

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Stand Mixer - Pastel Green - Image 1

  Smeg Stand Mixer - Pastel Green...

  W22.1 D40.5 H37.8 cm

  $598

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Stand Mixer - Red - Image 1

  Smeg Stand Mixer - Red...

  W22.1 D40.5 H37.8 cm

  $598

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Drip Coffee Machine - Red - Image 1

  Smeg Drip Coffee Machine - Red...

  W24.5 D25.6 H36.1 cm

  $318

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Drip Coffee Machine - Cream - Image 1

  Smeg Drip Coffee Machine - Cream...

  W24.5 D25.6 H36.1 cm

  $318

  Sold Out
 • Smeg Drip Coffee Machine - Pastel Blue - Image 1

  Smeg Drip Coffee Machine - Pastel Blue...

  W24.5 D25.6 H36.1 cm

  $318

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Drip Coffee Machine - Pastel Green - Image 1

  Smeg Drip Coffee Machine - Pastel Green...

  W24.5 D25.6 H36.1 cm

  $318

  Get it in 1 week, FREE Delivery
 • Smeg Drip Coffee Machine - Brushed Steel - Image 1

  Smeg Drip Coffee Machine - Brushed Steel...

  W24.5 D25.6 H36.1 cm

  $348

  Sold Out
 • Smeg Milk Frother - Black - Image 1

  Smeg Milk Frother - Black...

  W18.4 D14.2 H25.1 cm

  $288

  Get it in 1 week
 • Smeg Milk Frother - Cream - Image 1

  Smeg Milk Frother - Cream...

  W18.4 D14.2 H25.1 cm

  $288

  Get it in 1 week
 • Smeg Milk Frother - Pastel Blue - Image 1

  Smeg Milk Frother - Pastel Blue...

  W18.4 D14.2 H25.1 cm

  $288

  Get it in 1 week
 • SMEG Casserole with Lid - Black (2 Sizes) - Image 1

  SMEG Casserole with Lid - Black (2 Sizes)...

  $238

  $318
  Get it in 1 week
  25% Off
 • SMEG Casserole with Lid - Cream (2 Sizes) - Image 1

  SMEG Casserole with Lid - Cream (2 Sizes)...

  $238

  $318
  Get it in 1 week
  25% Off
 • SMEG Casserole with Lid - Red (2 Sizes) - Image 1

  SMEG Casserole with Lid - Red (2 Sizes)...

  $238

  $318
  Get it in 1 week
  25% Off

Shop SMEG (Up to 50%) online in Singapore | HipVan